KINH NGHIỆM & THÀNH TÍCH

Bảo vệ Phú Hưng trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, 5 năm liền liên tục đạt danh hiệu “Thương Hiệu Uy Tín – Trusted Brand” và rất nhiều danh hiệu khác do các Tổ chức trong và ngoài nước bầu chọn và trao tặng. Đa dạng hóa các sản phẩm và các loại hình cung cấp dịch vụ bảo vệ …