Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Uy Tín Nhất Tại Việt Nam

Nhiệm vụ canh giữ gìn an ninh trật tự?

Công tác kiểm soát nhân sự?

Kiểm soát chật chẽ nhân sự ra vào mục tiêu, duy trì nội quy – quy định công ty. Ngăn chặn các hành vi vi phạm và trộm cắp tài sản tại mục tiêu.
0899 92 92 76