Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Uy Tín Nhất Tại Việt Nam

Công tác giám sát, kiểm soát và quản lý phương tiện?


Trông giữ xe khách hàng và cán bộ nhân viên của đối tác. Kiểm soát các phương tiện ra vào mục tiêu, để đảm bảo an ninh trật tự và ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản.

0899 92 92 76