Công ty bảo vệ PHÚ HƯNG trụ sở chi nhánh công ty bảo vệ ở Cần Thơ được đánh giá là một trong số những công ty bảo vệ chuyên nghiệp có thương hiệu uy tín nhất hiện nay ở khu vực tỉnh Cần Thơ. Với bề dày kinh nghiệm về đào tạo huấn luyện nghiệp vụ bảo