Công bảo vệ chuyên nghiệp PHÚ HƯNG trụ sở chi nhánh công ty bảo vệ ở Khánh Hòa được đánh giá là một trong số những công ty bảo vệ uy tín có thương hiệu tốt nhất hiện nay ở khu vực tỉnh Khánh Hòa. Với bề dày kinh nghiệm về đào tạo huấn luyện nghiệp vụ