Công Ty Bảo Vệ PHÚ HƯNG là một trong những công ty bảo vệ tại Bạc Liêu cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng nhất hiện ở tỉnh Bạc Liêu. Công ty bảo vệ PHÚ HƯNG cung cấp dịch vụ khắc các quận huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như