Công ty bảo vệ PHÚ HƯNG là một trong những công ty bảo vệ tại Cà Mau cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng nhất hiện ở tỉnh Cà Mau. Công ty bảo vệ PHÚ HƯNG cung cấp dịch vụ khắc các quận huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau như