Công ty bảo vệ uy tín PHÚ HƯNG là một trong những công ty bảo vệ tại Sóc Trăng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng nhất hiện ở tỉnh Sóc Trăng. Công ty bảo vệ PHÚ HƯNG cung cấp dịch vụ khắc các quận huyện trên địa bàn tỉnh