Công Ty Bảo Vệ PHÚ HƯNG là một trong những công ty bảo vệ tại Trà Vinh cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng nhất hiện ở tỉnh Trà Vinh. PHÚ HƯNG cung cấp dịch vụ khắc các quận huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như : Thị xã Trà Vinh, Huyện Càng