Nhiệm vụ của nhân viên giám sát an ninh công ty bảo vệ uy tín tại Việt Nam là bảo vệ an toàn tài sản, và ngăn chặn các loại tội phạm trộm cắp và phá hoại. Các nhân viên an ninh cũng đảm bảo sự an toàn về con người tại các mục tiêu