Công ty bảo vệ chuyên nghiệp ở bình dương LONG HẢI 24 được thành lập ngày 10 tháng 09 năm 2012 do sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động số 0311962546