Công Ty Bảo Vệ PHÚ HƯNG trụ sở chi nhánh công ty bảo vệ ở Vĩnh Long được đánh giá là một trong số những công ty bảo vệ có thương hiệu uy tín nhất hiện nay ở khu vực tỉnh Vĩnh Long. Với bề dày kinh nghiệm về đào tạo huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ An ninh