Công Ty Bảo Vệ PHÚ HƯNG KIÊN GIANG là một trong những công ty bảo vệ tại Kiên Giang cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng nhất hiện ở tỉnh Kiên Giang. Công ty bảo vệ chuyên nghiệp PHÚ HƯNG cung cấp dịch vụ khắc các quận huyện tỉnh Kiên Giang như :