Công Ty Bảo Vệ PHÚ HƯNG là một trong những công ty bảo vệ tại Vĩnh Long cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng nhất hiện ở tỉnh Vĩnh Long. PHÚ HƯNG cung cấp dịch vụ khắc các quận huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như : Thành phố Vĩnh Long, huyện