Công ty bảo vệ tại bến cát bình dương NGÀY VÀ ĐÊM hiện là 1 trong 3 công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp lớn tại Việt Nam. Phương châm hoạt động: “Bảo vệ Ngày Đêm – Ngày đêm an toàn” – Tất cả vì sự an toàn & phát triển của khách hàng.